Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když navštívíte nebo nakoupíte na stránkách www.lissocare.com (dále jen “stránky”).


OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Když navštívíte Stránky, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých souborech cookie, které jsou ve vašem zařízení nainstalovány. Kromě toho při prohlížení Stránek shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, o tom, jaké webové stránky nebo vyhledávací výrazy vás na Stránky odkázaly, a informace o tom, jak se Stránkami pracujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako “Informace o zařízení”.


Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií:

“Cookies” jsou datové soubory, které jsou umístěny ve vašem zařízení nebo počítači a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Další informace o souborech cookie a o tom, jak je zakázat, naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org.

“Soubory protokolu” sledují akce prováděné na Stránkách a shromažďují údaje včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazujících/odkazovaných stránek a časových razítek.

“Web beacons”, “tagy” a “pixely” jsou elektronické soubory používané k zaznamenávání informací o tom, jak procházíte Stránky.


Kromě toho při nákupu nebo pokusu o nákup prostřednictvím Stránek od vás shromažďujeme určité informace, včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, platebních údajů (včetně čísla kreditní karty nebo údajů PayPal), e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto informace označujeme jako “informace o objednávce”.

Když v těchto Zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o “Osobních údajích”, máme na mysli jak Informace o zařízení, tak Informace o objednávce.


JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Informace o objednávce, které shromažďujeme, používáme obecně k vyřízení všech objednávek zadaných prostřednictvím Stránek (včetně zpracování vašich platebních údajů, zajištění dopravy a poskytnutí faktur a/nebo potvrzení objednávky). Kromě toho tyto Informace o objednávce používáme k:

komunikaci s vámi;

prověřování našich objednávek z hlediska možného rizika nebo podvodu; a

Pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytovat vám informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.

Informace o zařízení, které shromažďujeme, používáme k tomu, abychom mohli prověřovat potenciální rizika a podvody (zejména vaši IP adresu) a obecněji ke zlepšování a optimalizaci našich stránek (například vytvářením analytických údajů o tom, jak naši zákazníci procházejí stránky a jak s nimi pracují, a k vyhodnocování úspěšnosti našich marketingových a reklamních kampaní).


SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které nám pomáhají používat vaše osobní údaje, jak je popsáno výše. K provozování našeho internetového obchodu používáme WordPress. Používáme také službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají webové stránky. Více informací o tom, jak Google používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Vaše Osobní údaje můžeme také sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na soudní obsílku, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.

Jak je popsáno výše, vaše Osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, naleznete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative (dále jen “NAI”) na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Cílenou reklamu můžete odmítnout:

FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous


NESLEDOVAT

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se na našich stránkách zobrazí signál Do Not Track (Nesledovat) z vašeho prohlížeče, nijak tím nezměníme postupy shromažďování a používání dat.

Pokud jste obyvatelem Evropské unie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a právo požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.


UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Když prostřednictvím Stránek zadáte objednávku, uchováme si vaše údaje o objednávce pro naše záznamy, pokud nás nepožádáte o jejich vymazání.


NEZLETILÍ

Stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.


ZMĚNY

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.